I – Localizarea producerii și consumului de energie electrică din surse regenerabile

Energia electrică din surse regenerabile ar trebui să fie generată în aceeași zonă de preț a energiei electrice sau în aceeași țară în care este consumată.

II – Finanțarea extinderii și îmbunătățirii capacității de energie electrică din surse regenerabile

Consumul de energie ar trebui sa sporească finanțarea de noi capacitați de producere din surse regenerabile conectate la rețea. Aceasta înseamnă acțiuni de investire directă sau semnare de acorduri de cumpărare a energiei electrice cu generatorii de energie electrică din surse regenerabile pentru a dezvolta noi instalații sau a realimenta instalațiile existente, de ex. Înlocuirea turbinelor eoliene existente cu altele mai eficiente într-un parc eolian existent.

III – Potrivirea 24/7 între producerea și consumul de energie electrică din surse regenerabile

Energia electrică generată din surse regenerabile ar trebui să corespundă consumului în fiecare zi și în fiecare oră (așa-numita potrivire 24/7). Acest lucru se realizează prin echilibrarea activă a productiei de energie din surse regenerabile cu nevoile de consum și/sau inclusiv prin utilizarea stocării și a răspunsului la cerere. Potrivirea orară mentionată mai sus, este o agendă în curs de dezvoltare care se monitorizează și apoi este crescută treptat de la an la an.

IV – Prioritizarea surselor de energie regenerabilă cu impact redus pentru o planetă durabilă

Minimizați impactul negativ asupra oamenilor și asupra planetei: electricitatea generată din surse regenerabile ar trebui să provină în primul rând din energia eoliană (on-sau off-shore) și în al doilea rând din energia solară. Energia hidroenergetică din instalații noi sau la scară largă ar trebui evitată, în special în regiunile tropicale și subtropicale, datorită emisiilor potențial mari de gaze cu efect de seră (în plus față de efectele asupra comunităților și ecosistemelor). Alte surse de energie regenerabilă trebuie tratate de la caz la caz, conform ghidurilor IKEA privind sursele de energie.

Vrei să afli mai multe?

Contactaţi-ne