Intrebări frecvente

 • Unde pot solicita o ofertă de furnizare a energiei electrice?

  Ofertele de furnizare a energiei electrice se găsesc în pagina dedicată Clientilor Casnici sau în pagina dedicată Clienți Industriali și Comerciali

 • Ce înseamnă client casnic?

  Clientul casnic este cel care cumpără energie electrică pentru a asigura propriul consum casnic.

 • Ce înseamnă client noncasnic/client industrial și comercial?

  Clientul noncasnic este cel care cumpără energie pentru asigurarea consumului propriu generat de activități economice sau profesionale, altul decât cel casnic.

 • Ce înseamnă client vulnerabil?

  Clientul vulnerabil este clientul care aparține unei categorii de clienti casnici și se încadrează in categoriile definite in Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil si Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.

 • Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic?

  Lista documentelor necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice poate fi consultată aici 

 • Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru un client noncasnic/client industrial și comercial?

  Lista documentelor necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice poate fi consultată aici

 • Cum pot schimba furnziorul de energie electrică?

  Schimbare furnizorului este gratuită și nu sunt necesare modificări din punct de vedere tehnic. Acest proces este reglementat prin ordinul ANRE 234/2019. Etapele pentru schimbarea furnizorului sunt:

  • Completarea cererii pentru încheierea contractului in care este precizata oferta aleasă si semnarea notificarii pentru schimbarea furnizorului actual. Este necesar transmiterea unei copii a actului de identitate, a facturii de energie electrică și o copie a actului de deținere a spațiului sau o declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca folositi legal spațiul pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare.
  • Semnarea noului contract de furnizare, iar noul furnizor va transmite notificarea pentru schimbarea furnizorului către furnizorul actual

  Preluarea in portofoliu de către noul furnizor se realizează in 21 de zile de la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului. După semnarea contractului de furnizare,  noul furnizor de energie electrică este responsabil de demersurile in vederea încheierii contractelor pentru serviciul de distributie si a tuturor celorlalte servicii necesare pentru derularea contractului de furnizare. Procedura de schimbare a furnizorului poate fi consultată aici.

 • Ce trebuie facut în cazul unei intreruperi cu furnizarea de energie electrică?

  Informațiile despre întreruperile programate sau neprogramate în furnizarea de energie electrică sunt publicate de către Operatorul de Distribuție din zona locului de consum. Lista cu operatorii de distribuție din fiecare județ și numărul de telefon la care ii puteți contacta in caz de întrerupere a furnizării de energie electrică o puteți găsi aici.

 • Care sunt componentele prețului energiei electrice?

  Prețul energiei electrice din contract este alcătuit din prețul de furnizare a energiei activă și a taxelor si tarifelor reglementate precum tariful de transport si sistem, tariful de distribuție si taxe precum contribuția de cogenerare, certificate verzi și acciză.

 • Ce reprezintă contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență?

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România. Aceasta este reglementata de către ANRE si poate suferi ajustări la începutul semestrului I si II al fiecărui an, dar și in perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an.

 • Ce sunt certificatele verzi și de ce apar pe factura?

  Statul român sprijină investițiile în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un număr de certificate verzi. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii. Astfel, furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze de la producători o anumita cotă de certificate verzi pe care ulterior să le factureze clientului final.

 • Adresa locului de consum s-a modificat. Cum o pot modifica?

  Daca adresa locului de consum s-a modificat ca urmare a schimbării numelui sau numărului străzii sau apartamentului, te rugam sa ne transmiți o solicitare pe adresa de e-mail pe care o poți găsi in pagina Contact, împreună cu documentele ce atesta aceasta modificare.

 • Cum trebuie să procedez dacă doresc să trimit o sesizare și în cât timp primesc răspuns?

  Sesizările pot fi transmise la adresa de email energy@ingka-investments.ro, iar răspunsul il veți primi în cel mai scurt timp posibil, fără a depăsi termenele stabilite de legislația in vigoare.

 • Unde pot găsi legislația din domeniul furnizării de energie electrică?

  Toate informațiile necesare sunt disponibile pe pagina Informatii utile – Legislatie.

 • Ce este garanția de origine?

  Garanția de origine reprezintă documentul electronic care dovedește ca o cantitate de energie furnizata unui consumator final a fost produsa din surse regenerabile, cat si sursa folosita in producerea cantității, in conformitate cu art.3, alin 9 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2019 privind normele comune pentru piața interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE. Ponderea energiei produse din surse regenerabile este specificata in eticheta energiei electrice.

 • Ce înseamnă etichetarea energiei electrice?

  Etichetarea energiei electrice reprezintă totalitatea activităților desfășurate de către un furnizor de energie electrica pentru a informa clienții săi despre contribuția fiecărei surse de energie prima la producerea energiei furnizate, dar si despre impactul asupra mediului înconjurator. Eticheta de energie este disponibila aici.

 • Când și cum pot contesta o factură de consum?

  Întrebările și nelămuririle privind factura de consum pot fi comunicate prin intermediul adresei de email energy@ingka-investments.ro în maximum 30 de zile de la primirea facturii. Răspunsul il veți primi în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației.

 • Cum se poate reduce consumul de energie ce va genera facturi de consum mai mici?

  Măsurile de eficiență energetică pot fi consultate la instituții cu atribuții în domeniul energiei precum ANRE– departamentul pentru eficiență energetică sau pe site-ul Ministerului Energiei

   

 • Ce înseamna POSF?

  POSF este platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național, al cărui operator este ANRE.

  Prin intermediul  POSF, clientul final poate să aleagă oferta de furnizare potrivită, sa transmită furnizorului toata documentația necesară încheierii contractului. Furnizorul poate fi schimbat în cel mult 24 de ora de la încheierea noului contract.

 • Cum pot trimite o plângere?

  Ceva nu a mers bine? Mereu vrem să ne îmbunătățim serviciile, așa că intră in  Informatii Utile, în secțiunea “Documente utile de descărcat”. Află de acolo cum poți trimite o plângere și în cât timp vom reveni cu un răspuns.

Să aducem energia regenerabilă mai aproape,  asta ne motivează zi de zi la Ingka Investments Renewable Energy Romania.