Stimate partener,

Ne dorim să te menținem la curent cu cele mai recente modificări legislative și astfel te informăm că

începând cu data de 01.09.2022, Ordonanța de Urgenta nr. 27/2022, a fost completată și modificată

prin Ordonanța de Urgenta nr. 119/2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 01 septembrie 2022.

Astfel, conform art. 1, alin. 1, din O.U.G nr. 27/2022, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de

energie electrică în cazul clienților non casnici de energie electrică, pentru consumul realizat în

perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023 este de:

  1. 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru beneficiarii prevăzuți la pct. 1 si 3 de mai sus, care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de lege, respectiv prețul plafonat la maximum 1 leu/kWh pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, aveți obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, în termen de maximum 30 de zile de la data de 01.09.2022.

Vă rugăm să completați solicitarea și declarația pe proprie răspundere atașate, să le semnați și să le transmiteți pe email la adresele: info@ewind-furnizare.ro si bogdan.bratu@ingka.com.

In cazul in care nu veți depune solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul menționat mai sus, veți putea beneficia de aceste masuri de sprijin începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor. Facilitățile de mai sus vor fi evidențiate direct în facturi, pentru consumul realizat începând cu 1 septembrie 2022.

În cazul clienților non casnici de energie electrică, care nu se încadrează la pct. 1, 2 și 3 de mai sus, prețul final facturat pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

  1. componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6 din O.U.G 27/2022;
  2. componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4 din O.U.G 27/2022;
  3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare, pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgenta, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
  4. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile;

Va rămânem la dispoziție, in continuare, in cazul in care sunt necesare detalii suplimentare la adresa de email info@ewind-furnizare.ro

Va mulțumim!

Cu stimă,

Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL

PLAFONAREA PREȚURILOR ȘI COMPENSAREA FACTURILOR LA ENERGIE

Potrivit Legii nr. 259/2021 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (OUG nr. 118/2021), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”, au fost stabilite pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (,,Sezonul rece”) anumite masuri temporare de sprijin in domeniul energiei.

  1. Schema de sprijin

Plafonarea preţurilor la energie electrica si gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul tău de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat de energie.

Compensarea facturilor de energie electrica şi gaze naturale daca indeplineşti criteriile necesare pe perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

In primul rand se va aplica plafonarea preturilor de energie, iar ulterior schema de compensare a facturilor.

Clienţii care folosesc energia in scop casnic.

Clientii casnici care beneficiaza de ajutoare financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate in baza Legii nr. 226/2021 (ajutorul de incalzire), compensarea facturilor va fi oferita numai daca aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului de incalzire. Aşadar, se va beneficia de o compensare calculata ca diferenta intre valoarea compensarii prevazuta de lege si valoarea ajutorului de incalzire.

Acesta valoare va fi calculata automat si se va aplica pe factura de energie.

Clientii care folosesc energia in scop casnic vor beneficia de plafonarea pretului la gaze naturale si energie electrica daca in contractul de furnizare exista un pret mai mare decat pretul plafonat de energie.

Pretul final facturat de gaze naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh.

Pretul final facturat de energie electrică este plafonat la 1 leu/kWh.

Pretul final facturat include componenta de pret a energiei, precum si orice tarife si taxe ce pot fi introduse, inclusiv TVA.

Se va acorda o compensatie de cel mult 0,291 lei/kWh pentru energie electrica doar daca Clientul indeplineste simultan criteriile:

In contractul de furnizare exista un pret mai mare sau egal cu 0,68 lei/kWh.

Consumul din perioada sezonului rece se incadrează în 1.500 kWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de max. 10%. Limita minima a consumului este de 1 kWh/zi.

Include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA aplicabile la data de 30.10.2021.

Compensaţia acordata clienţilor casnici, precum si elementele exceptate de la plata vor fi evidenţiate distinct cu semnul «minus» in facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrica/gaze naturale.Daca intr-o luna din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 Clientul nu indeplineste conditiile necesare de consum, in luna respectiva, acesta nu va beneficia de compensarea facturii de energie. In ceea ce priveşte regularizarile de consum, acestea vor respecta cadrul de pana acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare dupa 31 martie 2022, conform prevederilor din OUG nr. 118/2021.

In cazul in care limita de consum a fost depasita, factura de regularizare va conţine toate sumele de compensare acordate în perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de regularizare intrucat nu au fost respectate condiţiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.

Solicitarile de clarificare si eventualele raspunsuri la acestea, pot fi transmise:

a)           prin email, la adresa: info@ewind-furnizare.com

b)           prin fax, la numarul:

c)           fizic sau prin curier, la sediul: Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, etaj 5, sector 3, București

Cu stima,

Echipa Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL

Stimate client,

Începând de la 1 ianuarie 2021 se va liberaliza piata de energie electrică, astfel prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, nu vor mai fi reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), conform prevederilor din art.22 alin(1) din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În urma acestor schimbări, aveti următoarele opțiuni:

Dacă doriți să analizați prețurile existente pe piața de energie electrică, vă recomandăm să accesați aplicația Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice, de pe pagina de internet a ANRE la adresa  www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife  sau puteți descarca aceastaaplicație ANRE direct pe dispozitivele mobile pe care le dețineți.

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica este simplu și gratuit, fără a fi necesare modificări tehnice sau în relația cu operatorul de rețea. 

Cu stimă,

Echipa Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL

Noiembrie 2020