CINE SUNTEM?

Societatea Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL  a fost înființată și funcționează în conformitate cu legile din România și are sediul social în București, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, etaj 5, sector 3, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12170/2023, CUI RO 22160860 („Societatea” sau „noi”) iar în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal avem calitatea de „operator de date” în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate și prelucrate prin intermediul acestui site („Site”).

Prezenta Politică de Confidențialitate tratează modul în care Societatea noastră utilizează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când accesați Site-ul.

Mai jos veți regăsi Cuprinsul și o scurtă descriere a Politicii de Confidențialitate. Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate, faceți click pe link-urile din fiecare titlu al cuprinsului pentru a vizualiza conținutul complet al Politicii de Confidențialitate relevant pentru subiectul respectiv.

CE ȘI PE CINE VIZEAZĂ PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE?

Societatea este operatorul de date în ceea ce privește datele cu caracter personal (adică informații care identifică o anumită persoană, precum numele complet sau adresa de e-mail) pe care le colectăm de la dumneavoastră și despre dumneavoastră prin intermediul Site-ului.

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care utilizează Site-ul fără a fi înregistrați sau fără să se fi abonat la un anumit serviciu.

Este important să citiți această Politică de Confidențialitate împreună cu toate notificările privind prelucrarea și confidențialitatea datelor, pe care le transmitem în diferite ocazii atunci când colectăm sau prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să fiți întotdeauna informat pe deplin despre motivul și modul în care utilizăm aceste date. Această politică completează celelalte notificări iar intenția sa nu este de a le elimina.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Majoritatea datelor pe care le colectăm sunt furnizate de dumneavoastră în mod direct Societății. Societatea colectează următoarele date cu caracter personal de la și despre dumneavoastră

date de contact atunci când completați formulare sau date cerute în formularul de contact de pe Site, și anume: prenumele și numele, numărul de telefon și adresa de e-mail;

înregistrări ale corespondenței purtate cu Societatea, inclusiv informațiile furnizate de dumneavoastră atunci când ne transmiteți întrebări sau mesaje prin formularul de contact de pe Site; și

detalii despre vizitele dumneavoastră pe Site și resursele pe care le accesați – atunci când accesați și interacționați cu Site-ul, colectăm anumite informații despre acele vizite prin intermediul modulelor cookie ale browser-ului dumneavoastră. De exemplu, pentru a vă permite conexiunea la Site, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre calculatorul, dispozitivul și browser-ul dumneavoastră, inclusiv adresa IP și tipul de browser utilizat. Dacă accesați Site-ul de pe un dispozitiv mobil, vom colecta un identificator unic de dispozitiv alocat acelui dispozitiv. Nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal care vă vizează, în special orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală precum și date genetice, date biometrice prelucrate în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, precum și date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie atunci când vizitați Site-ul nostru, vă rugăm să consultați Secțiunea 4 de mai jos.

Site-ul nu este destinat copiilor sub 18 ani, nu colectăm și nu ne dorim să colectăm în mod conștient date despre minori. În acest sens, adoptăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura în mod rezonabil că persoana care ne furnizează informații nu este un copil – răspunderea pentru orice informații furnizate nouă prin eludarea acestor prevederi revenind în totalitate persoanei care ne transmite aceste date sau tutorelui, în cazul minorilor.

Vă solicităm să nu ne furnizați și să nu dezvăluiți nicio informație inclusă într-o categorie specială de date cu caracter personal pe sau prin intermediul Site-ului sau în alt mod.

DE CE VĂ COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Motivul principal pentru care colectăm date cu caracter personal care vă privesc este de a vă permite să utilizați Site-ul sau pentru a vă putea furniza serviciile Societății și a vă permite să interacționați cu acele servicii.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Societate, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, în următoarele scopuri:

 

CUM PRELUCRĂM ȘI STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Securitatea datelor dumneavoastră este o prioritate pentru noi. În acest sens, Societatea a implementat măsuri administrative, tehnice și de securitate fizică adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii, furtului și a utilizării, dezvăluirii sau modificării neautorizate.

În ceea ce privește scopurile sus-menționate, datele cu caracter personal sunt prelucrate atât prin mijloace electronice, cât și prin mijloace manuale și sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate. În acest sens, deși Societatea aplică măsuri administrative, tehnice și de securitate fizică în ceea ce privește personalul, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal care se află în posesia sa împotriva pierderii, furtului și a utilizării, dezvăluirii sau modificării neautorizate, nu poate garanta că toate riscurile cibernetice posibile pot fi excluse.
Societatea noastră stochează în siguranță datele dumneavoastră la [introduceți locul și descrieți măsurile de securitate adoptate].

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a fi în concordanță cu scopurile de la Secțiunea 3 din prezenta Politică de Confidențialitate, Societatea poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari situați în interiorul sau în afara Uniunii Europene, în conformitate cu și în limitele prevederilor Secțiunii 9 de mai jos:
Furnizori terți cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și care sunt desemnați în mod legal în calitate de persoane împuternicite de operatorul de date, de exemplu: furnizori de servicii cloud, afiliați ai Societății (a se vedea mai jos), societăți care furnizează servicii IT, experți și consultanți și
Afiliați ai Societății, în calitate de operatori de date sau persoane împuternicite de către operator, după caz. Puteți consulta această listă prin transmiterea unui e-mail la adresa special.projects.ro@ingka.com
Lista completă a persoanelor împuternicite de către operatorul de date, desemnate de Societate, poate fi solicitată printr-un e-mail trimis la adresa special.projects.ro@ingka.com

DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către țări din interiorul sau din afara Spațiului Economic European (SEE), în special către Țările de Jos, Irlanda și Suedia..
Unele țări non-SEE sunt recunoscute de Comisa Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE. Lista completă a acestor țări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.
Pentru transferuri din SEE către țări neconsiderate adecvate de Comisia Europeană, am implementat măsuri de protecție adecvate și corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal și pentru a ne asigura că transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal respectă cerințele și obligațiile prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor, precum clauzele contractuale tip adoptate de Comisia Europeană conform Regulamentului General al UE privind Protecția Datelor 2016/679 („GDPR”).
Aveți dreptul de a solicita o copie a măsurilor de mai sus sau mai multe informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, contactând Societatea la adresa menționată la Secțiunea 11 din prezenta Politică de confidențialitate.

PĂSTRAREA DATELOR

Vom păstra datele dumneavoastră doar pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile în care datele au fost colectate, astfel cum sunt menționate în prezenta Politică de Confidențialitate. În orice caz, datele cu caracter personal colectate în scopurile menționate la Secțiunea 6 din prezenta Politică de Confidențialitate sunt păstrate pe perioada necesară pentru a vă putea oferi acces la Site sau pentru a vă putea furniza serviciile Societății plus perioada oricăror termene de prescripție aplicabile după încetarea oricăror servicii ale Societății.
Societatea va păstra datele dumneavoastră de contact pe o perioadă de 3 luni.
La finalul perioadei de păstrare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse, anonimizate sau agregate.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Beneficiați de mai multe drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.
Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, corecția oricăror greșeli din dosarele noastre, ștergerea înregistrărilor dacă acestea nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, obiecție cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, portabilitatea datelor sau temeiul pentru transferurile internaționale. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere din România. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi se regăsesc mai jos.
Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta conform Secțiunii 11. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele, dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Păstrăm confidențialitata tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă solicita dovada identității dumneavoastră, dacă ne veți transmite o solicitare cu privire la acele înregistrări.
Taxe. Nu vom percepe nicio taxă pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă potrivit circumstanțelor. Vă vom comunica orice taxe înainte de finalizarea solicitării dumneavoastră.

Termene de răspuns. Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de 1 (una) lună, cu excepția cazului în care solicitările sunt complexe sau ați transmis mai multe solicitări, caz în care vom răspunde în 3 (trei) luni. Vă vom anunța dacă termenul de răspuns va depăși 1 lună. Vă putem întreba ce anume doriți să primiți sau ce anume vă preocupă în mod precis. Astfel, vom putea răspunde mai repede solicitării dumneavoastră.
Drepturile terților. Nu suntem obligați să soluționăm cereri dacă acestea ar aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

DreptCe înseamnă?
AccessAveți dreptul de a ne solicita următoarele:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă furnizăm o copie a acelor date;
• să vă comunicăm alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, precum tipul de date, scopul în care le utilizăm, persoanele cărora le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și modul în care le protejăm, durata păstrării acestora, care sunt drepturile dumneavoastră, cum puteți depune o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră și dacă am adoptat o decizie automatizată sau am creat profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin prezenta Politică.
RectificareNe puteți solicita rectificarea datelor inexacte.
Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de a le rectifica.
StergereNe puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, doar dacă:
• acestea nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate; sau
• v-ați retras acordul (dacă datele sunt prelucrate pe baza acordului); sau
• în urma unui drept valid de a vă opune prelucrării datelor (a se vedea secțiunea „Obiecție” de mai jos); sau
• datele au fost prelucrate nelegal; sau
• pentru a respecta o obligație legală impusă Societății.
Nu suntem obligați să soluționăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal, dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:
• pentru îndeplinirea unei obligații legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
Există alte circumstanțe în care nu suntem obligați să soluționăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care am putea respinge acea solicitare
RestricționareNe puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (adică să le păstrăm, dar să nu le utilizăm) doar dacă:
• exactitatea acestora este contestată (a se vedea dreptul de Rectificare), pentru a ne permite să verificăm exactitatea acestora; sau
• prelucrarea este nelegală, dar nu doriți ștergerea datelor; sau
• datele nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate, însă avem nevoie de acele date pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță; sau
• ați exercitat dreptul la opoziție iar verificarea motivelor prevalente în ceea ce privește prelucrarea este în curs.
Putem utiliza în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, dacă:
• avem acordul dumneavoastră; sau
• pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță; sau
• pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.
PortabilitateNe puteți solicita să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau ne puteți solicita să portăm datele direct unui alt operator de date, în fiecare caz doar dacă:
• prelucrarea are la bază acordul dumneavoastră sau îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră; și
• prelucrarea este realizată prin mijloace automatizate.
ObiecțieAveți dreptul de a vă opune oricărei prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal al cărei temei legal este reprezentat de interesele noastre legitime, dacă considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale pravalează asupra intereselor noastre legitime.
După exercitarea dreptului de obiecție, avem posibilitatea de a vă demonstra că interesele noastre legitime și imperioase pravelează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.
Transferuri internaționaleNe puteți solicita să obținem o copie sau o trimitere la garanțiile în baza cărora datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara Spațiului Economic European.
Putem separa acordurile de transfer de date sau documentele aferente (adică să ascundem anumite informații cuprinse în aceste documente) având în vedere că reprezintă date sensibile din punct de vedere comercial.
Autoritate de SupraveghereAveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să soluționați mai întâi cu noi orice probleme, dar aveți și dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere în orice moment.
Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții iar fiecare solicitare va fi analizată pentru a stabili dacă este sau nu justificată. În măsura în care solicitarea este fondată, vom facilita exercitarea drepturilor dumneavoastră. Dacă solicitarea este nefondată, o vom respinge și vă vom comunica motivele aferente împreună cu drepturile de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea are dreptul de a modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate în urma diferitelor interpretări, decizii, opinii și ordonanțe referitoare la GDPR. Vă rugăm să consultați data intrării în vigoare din partea de sus a Politicii de Confidențialitate pentru a verifica data ultimei actualizări. Orice actualizări ale Politicii de Confidențialitate vor fi publicate pe Site sub forma unei Politici de Confidențialitate revizuite. În cazul în care vor fi aduse modificări semnificative Politicii de Confidențialitate care ne extind drepturile de a utiliza datele cu caracter personal pe care le-am colectat deja de la dumneavoastră, vă vom înștiința și vă vom oferi posibilitatea de a vă exprima acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal pe viitor.

CONTACT

Nu avem obligația legală de a numi un responsabil cu protecția datelor și, prin urmare, toate solicitările legate de utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal trebuie adresate persoanelor de contact de mai jos.
Persoana de contact principală pentru toate aspectele care rezultă din această Politică, inclusiv solicitări de a exercita drepturile persoanelor vizate, este Responsabilul nostru cu protecția datelor.
Dacă aveți orice întrebări în legătură cu politica de confidențialitate a Societății, datele pe care le avem despre dumneavoastră sau dacă doriți să exercitați unul dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor, nu ezitați să ne contactați.

e-mail: special.projects.ro@ingka.com

telefon: +40 758 248 812.

În cazul în care doriți să formulați o plângere sau să obțineți informații despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe noi în primul rând și vom încerca să soluționăm problema cât mai curând posibil.