15th sept. 2022

Stimate partener,

Ne dorim să te menținem la curent cu cele mai recente modificări legislative și astfel te informăm că

începând cu data de 01.09.2022, Ordonanța de Urgenta nr. 27/2022, a fost completată și modificată

prin Ordonanța de Urgenta nr. 119/2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 01 septembrie 2022.

Astfel, conform art. 1, alin. 1, din O.U.G nr. 27/2022, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de

energie electrică în cazul clienților non casnici de energie electrică, pentru consumul realizat în

perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023 este de:

  1. 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
  • 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1).

Pentru beneficiarii prevăzuți la pct. 1 si 3 de mai sus, care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de lege, respectiv prețul plafonat la maximum 1 leu/kWh pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, aveți obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, în termen de maximum 30 de zile de la data de 01.09.2022.

Vă rugăm să completați solicitarea și declarația pe proprie răspundere atașate, să le semnați și să le transmiteți pe email la adresele: info@ewind-furnizare.ro si bogdan.bratu@ingka.com.

In cazul in care nu veți depune solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul menționat mai sus, veți putea beneficia de aceste masuri de sprijin începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor. Facilitățile de mai sus vor fi evidențiate direct în facturi, pentru consumul realizat începând cu 1 septembrie 2022.

În cazul clienților non casnici de energie electrică, care nu se încadrează la pct. 1, 2 și 3 de mai sus, prețul final facturat pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

  1. componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6 din O.U.G 27/2022;
  2. componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4 din O.U.G 27/2022;
  3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare, pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgenta, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
  4. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile;

Va rămânem la dispoziție, in continuare, in cazul in care sunt necesare detalii suplimentare la adresa de email info@ewind-furnizare.ro

Va mulțumim!

Cu stimă,

Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL