15th sept. 2022

PLAFONAREA PREȚURILOR ȘI COMPENSAREA FACTURILOR LA ENERGIE

Potrivit Legii nr. 259/2021 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (OUG nr. 118/2021), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”, au fost stabilite pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (,,Sezonul rece”) anumite masuri temporare de sprijin in domeniul energiei.

  1. Schema de sprijin

Plafonarea preţurilor la energie electrica si gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul tău de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat de energie.

Compensarea facturilor de energie electrica şi gaze naturale daca indeplineşti criteriile necesare pe perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

In primul rand se va aplica plafonarea preturilor de energie, iar ulterior schema de compensare a facturilor.

  •  Beneficiarii schemei de sprijin

Clienţii care folosesc energia in scop casnic.

Clientii casnici care beneficiaza de ajutoare financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate in baza Legii nr. 226/2021 (ajutorul de incalzire), compensarea facturilor va fi oferita numai daca aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului de incalzire. Aşadar, se va beneficia de o compensare calculata ca diferenta intre valoarea compensarii prevazuta de lege si valoarea ajutorului de incalzire.

Acesta valoare va fi calculata automat si se va aplica pe factura de energie.

  • Prețul de facturare

Clientii care folosesc energia in scop casnic vor beneficia de plafonarea pretului la gaze naturale si energie electrica daca in contractul de furnizare exista un pret mai mare decat pretul plafonat de energie.

Pretul final facturat de gaze naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh.

Pretul final facturat de energie electrică este plafonat la 1 leu/kWh.

Pretul final facturat include componenta de pret a energiei, precum si orice tarife si taxe ce pot fi introduse, inclusiv TVA.

  • Compensare

Se va acorda o compensatie de cel mult 0,291 lei/kWh pentru energie electrica doar daca Clientul indeplineste simultan criteriile:

In contractul de furnizare exista un pret mai mare sau egal cu 0,68 lei/kWh.

Consumul din perioada sezonului rece se incadrează în 1.500 kWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de max. 10%. Limita minima a consumului este de 1 kWh/zi.

Include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA aplicabile la data de 30.10.2021.

  • Particularități

Compensaţia acordata clienţilor casnici, precum si elementele exceptate de la plata vor fi evidenţiate distinct cu semnul «minus» in facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrica/gaze naturale.Daca intr-o luna din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 Clientul nu indeplineste conditiile necesare de consum, in luna respectiva, acesta nu va beneficia de compensarea facturii de energie. In ceea ce priveşte regularizarile de consum, acestea vor respecta cadrul de pana acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare dupa 31 martie 2022, conform prevederilor din OUG nr. 118/2021.

In cazul in care limita de consum a fost depasita, factura de regularizare va conţine toate sumele de compensare acordate în perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de regularizare intrucat nu au fost respectate condiţiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.

Solicitarile de clarificare si eventualele raspunsuri la acestea, pot fi transmise:

a)           prin email, la adresa: info@ewind-furnizare.com

b)           prin fax, la numarul:

c)           fizic sau prin curier, la sediul: Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, etaj 5, sector 3, București

Cu stima,

Echipa Ingka Investments Renewable Energy Romania SRL